OLLER DECORACIÓ

Gràfica i comunicació

Amb l'objectiu de diferenciar bé tots els serveis que ofereix la botiga OLLER DECORACIÓ es van crear 4 postals format díptic on a l'interior es pot escriure i annotar tots els detalls per fer l'encàrreg del projecte a encarregar.

Fotografies: Kety Duran

ollerdecoracio_lanuriafarres.jpg
ollerdecoracio_pintures_lanuriafarres.jp
ollerdecoracio_paviments_lanuriafarres.j
ollerdecoracio_lanuriafarres.jpg