IGUALTAT EN L'ESPORT

Gràfica, disseny i icones

Disseny de la campanya IGUALTAT EN L'ESPORT per l'Ajuntament de Granollers.

Disseny del documents de treball de les diferents entitats per treballar tots els temes relacionats amb igualtat de gènere. Realització de pictogrames per tal que alhora de treballar fós més visual i gràfic.  

Client:  Granollers Esports

logo_igualtatesport.png
igualtat_01.jpg
igualtat_03.jpg
igualtat_02.jpg
igualtat_04.jpg
pagines_02.jpg
logo_igualtatesport.jpg
IGUALTATENESPORT_Granollers_10.jpg
IGUALTATENESPORT_Granollers.jpg
igualtat_05.jpg