ESTABANELL ENERGIA

Il·lustracions per infografies

Creació d'il·lustracions, adaptades al nou estil corporatiu d'Estabanell Energia,

per explicar processos de com aconseguir electricitat a través de l'energia solar.

Infografies amb aquests conceptes:

Fotovoltaíca, Biomassa, Aerotermia, Geotermia i Biogàs.

Client: Estabanell Energia

icones_estabanell_04.jpg
icones_estabanell_01.jpg
icones_estabanell_03.jpg
icones_estabanell_02.jpg
GRAFICS_ESTABANELL_03.jpg
GRAFICS_ESTABANELL_02.jpg
GRAFICS_ESTABANELL_01.jpg