CENTRE D'ARTS EN MOVIMENT

Identitat gràfica i aplicacions

El Centre d’Arts en Moviment és un centre de creació vinculat a les disciplines de teatre, dansa i circ, està situat a Roca Umbert Fàbrica de les Arts a Granollers. L'encàrreg;  aportar identitat al centre, la gràfica ve de les formes de les estructures de l'entrada del mateix espai, els colors de l'edifici i les formes arquitectòniques. A partir d'aquí tenim el fil, l'enllaç a les diferentes disciplines relacionades amb el moviment.

ArtsMoviment_rocaumbert_nuriafarres.jpg
programacio_centreartsmoviment_nuriafarr