BOREAL

Identitat corporativa, logotip, linea gràfica, posters, animacions i comunicació.

Creació del logotip i tots la identita d emarca. Boreal comunicació accessible són 4 dones

 emprenedores que ofereixen serveis de comunicació accessible a través dela Llengua de Signes Catalana LSC. Ofereixen cursos i intensius homologats de LSC, programes d'accessibilitat per locals, comerços, restauració...campanyes de senzibilització, activitats culturals amb la comunitat sorda i serveis de mediació comunicativa.
El logotip és dinàmic, amb molts colors per representar la varietat de serveis que ofereixen, l'energia i la vitalitat que transmeten. Els colors sreveixen  per aplicar-los en diferents formats del seu branding.

 

Client: Boreal

boreal_logotip.jpg
BOREAL_IG_02.jpg
BOREAL_IG_03.jpg
Mockup_BOREAL.jpg
boreal_colors.jpg
boreal_icones.jpg
animacio_boreal.gif
mockup_bossa_boreal.gif